Home Return to the Hawaiian Independence Home Page or the Music IndexHR

Kaulana Na Pua

Famous are the Children (Lit. Flowers)

by Ellen Wright Pendergast in 1893
"Mele Ai Pohaku"

Kaulana na pua ao Hawaii
Kupaa mahope o ka aina
Hiki mai ka elele o ka loko ino
Palapala anunu me ka pakaha.

Pane mai Hawaii moku o Keawe.
Kokua na Hono ao Piilani
Kakoo mai Kauai o Mano
Paapu me ke one Kakuhihewa.

Aole ae kau i ka pulima
Maluna o ka pepa o ka enemi
Hoohui aina ku ai hewa
I ka pono sivila ao ke kanaka.

Aole makou ae minamina
I ka puukala a ke aupuni
Ua lawa makou i ka pohaku
I ka ai kamahao o ka aina.

Mahope makou o Liliulani
A loaa e ka pono a ka aina
(A kau hou ia e ke kalaunu)
Haina ia mai ana ka puana
Ka poe i aloha i ka aina

HR
Home Return to the Hawaiian Independence Home Page or the Music Index