Home Return to the Hawaiian Independence Home Page or the Music IndexHR

Listen to this mele in RealAudio via the Internet Radio Hawaii


I KA LA `APOPO (TOMORROW)

na Keith Haugen i haku (composed by Keith Haugen)

("Ukulele Lady" CD - 1995)

This song was the first place winner in the 1993 Friends of the Royal Hawaiian Band's ho`okuku mele for new Hawaiian lyric songs about the 1893 overthrow and sovereignty.

E ala e na Hawai`i, e ala e na pua  Rise up Hawaiians, rise up descendantsE koi mai `oukou i na mea e pono ai  Claim your rightful thingsUe na kanaka no ko lakou ali`i    The people cry for their queenUe lakou no ke kahuli `ana      They cry because of the overthrowUa hala lakou a me ka mo`i      They have passed on, also the monarchKoe ka `aina nei wale no ho`i     Indeed, only the land remainsUe ka `oiwi no kona mea nui      The native cries for his important thingUe `o ia no ka mea nalowale      He cries for the thing which was lostUe `o ia no na `eha o ka `aina    He cries for the hurts of the landKoe na `eha o keia la         The hurts of today remainE ala e na Hawai`i, e ala e na pua  Rise up Hawaiians, rise up descendantsE koi mai `oukou i na mea e pono ai  Claim your rightful thingsHu mai ke aloha no keia `aina nei   Love for this land swells forthMai ke kahuli `ana a ke ea hou    From the overthrow until the new independenceE ku hou ana na keiki o ka `aina   The children of the land will rise up againA kahea no ke ku`oko`a        And call out for freedomPono kakou e malama i ka `aina    We should care for the landPono kakou e kako`o i na pua     We should support the childrenE `imi a loa`a ka ha`ina pono     Search and find the right solutionE ho`i ana ke ea i ka la `apopo    Sovereignty will return tomorrowE ala e na Hawai`i, e ala e na pua  Rise up Hawaiians, rise up descendantsE koi mai `oukou i na mea e pono ai  Claim your rightful thingsE ho`i ana ke ea i ka la `apopo    Sovereignty will return tomorrowE ho`i ana ke ea i ka la `apopo.   Sovereignty will return tomorrow.

(Copyright 1993, Keith Haugen, ASCAP)

P.O. Box 1976, Honolulu, Hawai`i 96805
(808) 377-8462
e-mail:
hakumele@aol.com.

Mahalo ia `oukou. E ho`omau kakou i ke ea.

HR
Home Return to the Hawaiian Independence Home Page or the Music Index